Nieuwsbrief
CD&V Lokeren
N°0 - 07/01/2013
 
 
Geachte Lokerse CD&V-leden en sympatisanten,

Vooreerst wensen wij u allen een prachtig 2013! Wij willen de start van het nieuwe jaar graag samen met u vieren en doen dit op zondag 27 januari om 10.30u in Zaal 't Volk.

Op 2 januari is een nieuwe legislatuur gestart. De gemeenteraad is geïnstalleerd, de schepenen hebben hun eed afgelegd en het stadsbestuur is vertrokken voor een volgende 6 jaar rooms-blauw.

Vanuit CD&V-Lokeren voelen wij de nood om u nog sterker bij dat beleid maar ook bij de partijwerking te betrekken. Daarom starten we met een digitale nieuwsbrief die u maandelijks wil informeren over zeer uiteenlopende thema’s en wetenswaardigheden, o.a.:

- de activiteiten van CD&V-Lokeren en van haar secties ‘Vrouw en Maatschappij’, ‘Senioren’, ‘Jongeren’,…

- de externe activiteiten waar we als partij willen aan meedoen

- de structuren van de partij en wie doet wat daarbinnen

- standpunten van de partij in diverse dossiers die actueel zijn in Lokeren

- realisaties van het stadsbestuur en de rol daarin van CD&V

- en nog zoveel meer…

 

Om deze digitale nieuwsbrief te kunnen opstarten, hebben we uw hulp nodig. Want zonder (digitale) postbussen, is een nieuwsbrief zinloos. Kunnen jullie ons dus zoveel mogelijk e-mailadressen bezorgen waar we de nieuwsbrief van januari naartoe kunnen sturen? Zo zijn we dan hopelijk vertrokken voor een betere informatiedoorstroming naar onze basis via een nieuw communicatiemiddel.

Stuur deze mail ook door naar kennissen die op hun beurt hun contacten kunnen aanspreken. Alle e-mailadressen worden verzameld in cdvlokeren@gmail.com.

 

Alvast  van harte voor uw steun.

 

CD&V Lokeren

P.S. De nieuwjaarsreceptie van CD&V Lokeren is gepland op zondag 27 januari in Zaal 't Volk vanaf 10.30u! Tot dan!