Nieuwsbrief
CD&V Lokeren
N°2 - 15/03/2013
 
 

Onze mandatarissen

De verkiezingen liggen nu reeds enkele maanden achter ons en alle mandaten zijn ingevuld.

Voor de gemeenteraad zijn dat:

- Filip Liebaut is onze eerste schepen en bevoegd voor ruimtelijke ordening, stadsvernieuwing en huisvesting en bereikbaar via filip.liebaut@lokeren.be ;

- Nina Van der Sypt is schepen bevoegd voor onderwijs, milieu en landbouw en bereikbaar via nina.van.der.sypt@lokeren.be ;

- Gust Claes is fractieleider in de gemeenteraad en bereikbaar via gust.claes@skynet.be ;

- Marjoleine De Ridder is gemeenteraadslid en bereikbaar via deriddermarjoleine@gmail.com ;

- Jo Van Havermaet is gemeenteraadslid en voorzitter van Tuinwijk en bereikbaar via jovanhavermaet@telenet.be ;

- Guido De Waele is gemeenteraadslid en bereikbaar via guidodewaele@skynet.be ;

 

Voor het OCMW zijn dat:

- Jan Cools, ondervoorzitter en lid van bijzonder comité Sociale Dienst en Welzijn en bereikbaar via j.cools@telenet.be ;

- Christiane De Maesschalck, raadslid en lid van Vast Bureau, bijzonder comité rusthuizen en AZL en bereikbaar via christiane.demaesschalck@hotmail.com ;

 

Als mandatarissen van onze partij staan zij ter uwer beschikking voor antwoorden op allerlei vragen.

Afdelingsvoorzitters

Nog nieuwe namen (of althans herbevestigingen) zijn die van:

- onze algemene voorzitter, Johan Jacobs, bereikbaar via johanjacobslokeren@telenet.be ;

- de voorzitter van de CD&V-senioren, Frans Lootens,

- de voorzitter van de CD&V-jongeren, Timothy Heyninck, bereikbaar via timothy_heyninck@hotmail.com ;

- de voorzitster van Vrouw en Maatschappij, Isabelle Van De Velde, bereikbaar via jurgen.vanhille@skynet.be.

 

Hip hip hoera voor deze mensen en hun engagement!!!

 

CD&V-BBQ

Op zaterdagavond 12 oktober 2013 verwachten wij u, uw familie en vrienden en alle sympatisanten van CD&V-Lokeren op onze barbecue. De parochiezalen op de Heirbrug zullen alweer het decor zijn van ons gesmaakt eetfestijn. Wij rekenen op uw steun? Schrijf alvast de datum in uw agenda.

Partijbestuur

Wil u wat meer betrokken worden bij onze lokale partijafdeling, neem dan gerust contact op met onze secretaris via bart.nonneman@gmail.com. Hij zal u vragen een engagementsverklaring te ondertekenen waardoor u het partijbestuur kan meevolgen. Het partijbestuur komt tweemaandelijks samen en praat over vorm en inhoud van onze partij. Eerstkomende vergaderdata zijn 22 april en 10 juni 2013.


Extra e-mailadressen

U wordt nogmaals verzocht om ons e-mailadressen te bezorgen van mensen die onze partij genegen zijn en interesse zouden kunnen hebben in onze digitale nieuwsbrief die u nu leest. Hoe meer mensen dit schrijven ontvangen, hoe sterker we onze basis kunnen uitbouwen en hoe wijder we ons ideeëngoed kunnen verbreiden.