Verlaging van de belasting in Lokeren. Extra koopkracht.

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 beloofde de Lokerse CD&V in haar verkiezingsprogramma nadrukkelijk een ernstige lastenverlaging, door onder meer :

1. de afschaffing van de verhaalbelastingen (uit ons programma (p. 3/19) : de verhaalbelasting wordt afgeschaft) ;

2. het eerste half uur gratis parkeren (uit ons programma (p. 18/19) : het eerste kwartier gratis parkeren wordt uitgebreid tot het eerste half uur gratis parkeren);

3. een verlaging van de gemeentebelasting (uit ons programma (p. 3/19): er wordt naar gestreefd de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting (de afgelopen zes jaar van 8 procent naar 7,5 procent) verder te verlagen naar 7 % en de opcentiemen op de onroerende voorheffing (nu 1250 opcentiemen) worden niet verhoogd) ;

Elke Lokeraar kan inmiddels getuigen dat reeds bij aanvang van de bestuursperiode 2013-2019 de verhaalbelastingen daadwerkelijk werden afgeschaft en het eerste half uur gratis parkeren in het stadscentrum werd ingevoerd.

Ter gelegenheid van de budgetopmaak voor het jaar 2016 werd beslist om ten behoeve van elke Lokeraar vanaf aanslagjaar 2017 te voorzien in een verlaging van de gemeentelijke aanvullende personenbelasting (APB) door de aanslagvoet van 7,5 % te verminderen naar 7 %. Het gaat tenslotte de stad Lokeren al bij al financieel voor de wind.

De vele projecten in onze stad tonen aan dat Lokeren aantrekkelijk is en gezinnen en bedrijven zich hier graag komen vestigen. De verkoop van ontwikkelbare gronden brengt voor de stad ettelijke miljoenen euro extra in het laatje.

Als CD&V oordelen wij dat een deel van deze inkomsten ook terug mag vloeien naar elke Lokeraar, zonder onderscheid, via een bijkomende lastenvermindering van 0,5 % APB. Zo plukt eenieder de vruchten van de gemaakte bestuurlijke keuzes.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.